November 19, 2009

Tadika Sri Comel Manja

Pengenalan

Tadika Sri Comel Manja memberi pendedahan awal dalam pendidikan yang sempurna dari semua aspek pertumbuhan, seimbang dan bersepadu dari segi perkembangan intelek, bahasa, rohani dan moral, fizikal, sosio emosi, kreativiti dan estetika. Ini adalah untuk memastikan keperluan yang lengkap untuk anak-anak anda bagi menyediakan mereka memasuki alam persekolahan.

Diusahakan oleh Puan Hasnah Binti Embi yang telah menpunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang kanak-kanak. Mempunyai Diploma Pendidikan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak. Tadika Sri Comel Manja mula beroperasi dari tahun 1993 di Gombak dan mula berkembang ke Bandar Sri Comel pada tahun 1995. Diusahakan oleh Puan Hasnah Binti Embi yang tekah mengikuti kursus lengkap Persatuan Tadika Malaysia (P.T.M) Tahap 1-6, Kursus Montessory, Kursus Pra-Sekolah dan lain-lain kursus seperti Smart Reader dan E-Xtra (Kaedah Cepat Membaca) serta yang lain berkaitan tadika dan pra-sekolah.

Bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa melayu dan bahasa inggeris. Guru-guru kami adalah daripada mereka yang berkelayakan dan mempunyai lebih kurang 10 tahun pengalaman mengajar.

Tadika Sri Comel Manja berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Sistem yang digunakan adalah menepati garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

Kanak-kanak akan diberi pendedahan untuk yakin, berketrampilan, berakhlak mulia, dan berdisiplin serta percaya kepada kebolehan yang ada pada diri sendiri. Berani tampil kehadapan dan memupuk kemahiran berfikir, kecekapan berkomunikasi, budaya suka membaca, kemahiran menulis dan mengira dengan baik. Melahirkan kanak-kanak yang kreatif, imiginatif dan ekspresif.

Kukurikulum

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Agama Islam (Feqah, Tauhid, Akhlak, Jawi, Doa) Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni, Muzik, Komputer, Gimnastik dan Iqra'.

Ko-Kurikulum


Sukan, Konsert, Lawatan, Perkelahan dan Penglibatan Ibu Bapa.

Introduction

Tadika Sri Comel Manja gives early exposure in excellent education from various aspect ranging from intellectual, spiritual, and physical development in order to prepare the children for school.

Tadika Sri Comel Manja has been operational since year 1993 and established by Puan Hasnah Bt Embi who has completed the entire 6 steps in the P.T.M course, the montessory course and various other courses related to pre-school.

The kindergaten is registered with the education department and has abided by their rules and regulations.

Bahasa and English language is used as the medium of instruction. The teachers are well qualified and are able to instil courage, knowledge and self confidence to futher improve themselves in the 3 years.